Charakteristika
 


DMS-WinOE je programové vybavení pro autoservisy a autosalony, prodejní a importérská pracoviště.
 
Prohlédněte si video ukázku práce v DMS zde
 
 
 
Obsah Dms-WinOE
 
- zpracování zakázek (opravy, garance, reklamace)
- vedení skladové evidence (sklad ND, materiálu a vozů)
- prodej náhradních dílů přes pult
- prodej a evidence vozidel (nové vozy, bazar)

- katalogy prací (normy, CRT)
- ceníky náhradních dílů dodavatelů
- evidence zákazníků (adresář firem, osob, sledování odběratelů)
- evidence historických karet (servisních zásahů)
- evidence objednávek materiálu, rezervací a blokování dílů a vozů
- evidence a vyhodnocení prodejů vozů

- vedení výkonových listů zaměstnanců (podklad pro mzdovou agendu)
- evidence pracovních pomůcek a dokladů zaměstnanců

- fakturace, pokladny, banky
- homebanking

- analýza a vyhodnocení servisní a prodejní činnosti (ležáky, obrátkovost, produktivita, ...)
- manažerské tabulky (tržby, ziskovost, odběratelé, dodavatelé, obraty, ...)

- denní, měsíční a roční uzávěrky dat
- exportní a importní můstky z/do účetních systémů
- podklady pro přenos předúčtování účetních dokladů

- připojení na smluvní partnery a sítě
- přístup k informacím v internetu/intranetu - ceníky, objednávky, rezervace, aktualizace ceníků, ...
 
 
DMS-WinOE neobsahuje účetní Systém. DMS-WinOE připravuje podklady pro přenos informací do/z účetních systémů. Podle požadavků uživatele jsou vytvořeny přenosové můstky nebo vazby na data, pomocí kterých oba systémy spolupracují.
 
 
Program DMS-WinOE je plně lokalizovaný pro české a slovenské prostředí.
 
 
 
 
Požadavky na provoz DMS-WinOE
 

Minimální konfigurace:
 
- pro provoz na jediném počítači:
     pentium IV 
     512 MB RAM a více 
     grafika 1200 x 1024
     volný prostor na HD 200 MB 
     CD mechanika
     myš
     operační systém MS Windows Xp a vyšší
     připojení k internetu
 
- pro síťový provoz - klient:
     pentium IV
     1 GB MB Ram a více
     grafika 1200 x 1024
     volný prostor na HD 50 MB
     myš
     operační systém MS Windows Xp a vyšší
     připojení k internetu
 
- server:
     síťový operační systém MS Windows Server 2003 a vyšší
 
 
 
Služby zahrnuté do ceny programu
 
- instalace programů, přizpůsobení uživatelského prostředí
- zaškolení obsluhy
- nepřetržitá informační a konzultační služba hot-line
 
Po celou dobu používání programu je uživatel v péči firmy HSS (řešení kolizních a havarijních situací, dálková správa programu, hot-line). V rámci smluvní údržby poskytujeme automaticky nebo podle potřeby nové vývojové verze programů. Mimo to jsou aktualizované verze ke stažení kdykoliv na internetu.
 
 
 
Služby nezahrnuté do ceny programu
 
- exportní můstky z/do externího účetního systému
- dálková správa programu
- archivace, zálohování nad rámec DMS-WinOE
- vývoj aktualizací a nových verzí
 
 
 
Licence programu
 
- jednouživatelská: zakoupení této verze programu opravňuje uživatele provozovat program na jediném počítači se všemi funkcemi, které jsou součástí verze programu.
 
 
síťová: uživatel si zakoupí síťové jádro (na server) včetně jedné pracovní stanice a dále pak na každou další stanici samostatný program (klient).
 
  
Powered by Galance Web Publisher ver. 3.0.0